Hem

TILLSAMMANS MOT VÅLD I NÄRA RELATION

- En icke vinstdrivande kunskapssatsning

Hej!

Här finner du all information du behöver om kunskapssatsningen

Tillsammans mot våld i nära relation.

Syftet med vår satsning är att våldsutsatta i nära relation ska erbjudas ett bättre stöd innan, under och efter uppbrottsprocessen från den våldsamma relationen. Vi fokuserar på individnivå och på det praktiska arbetet där vi ser att mycket kan utvecklas. Vår satsning startade egentligen med att vi utvecklat ett nätverk för skyddade boenden. Nästa steg är en utbildningsdag för profesionella som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våld i nära relation, se mer under "utbildningsdagen" i menyn ovan. En dag du inte får missa!


Kunskapssatsningen drivs gemensamt av två skyddade boenden; Safe Homes & Care och Mälarbygden skyddat boende. 

                                             .................................................................................


Vi söker ständigt efter att samverka med andra aktörer och ser gärna tvärprofessionella samarbeten. Hör gärna av er om ni tror att vi kan göra något tillsammans! 

Här presenterar vi de organisationer som vi har valt att samarbeta med: 


Boende-jouren

Sveriges största nätverk och förmedlare av platser i skyddat boende. Boende-jouren är en ideell förening som på uppdrag av myndigheter, via telefon och e-post, kostnadsfritt förmedlar placeringsalternativ i skyddade boende över hela Sverige. De vill att varje individ som söker skydd mot hot, våld eller andra övergrepp ska få möjlighet att placeras på ett skyddat boende med god kvalitet som matchar hens behov. De har över 200 boenden i sitt register och det är kostnadfritt att som skyddat boende vara med. Under år 2019, fram tills oktober, har de hjälpt 400 individer till skyddat boende.

www.boende-jouren.se

070-878 89 91

info@boende-jouren.se 


Barnadvokaten Anna Ekvall

Anna blev Barnadvokaten med hela svenska folket när hon 2018 röstades fram till Folkets val i Expressens

& Swedavias omröstning & porträtterad i "Welcome to my hometown" på Arlanda flygplats. Samma år blev

Anna TOP 5 i den årliga tävlingen Årets Jurist som enda kvinnliga advokat för sitt arbete för barns rätt. 

Tillsammans med Barnahus Huddinge/Botkyrka har hon tagit fram den första praktiska kursen någonsin för

advokater & jurister om hur man företräder barn. Anna föreläser om hur man praktiskt kan tillämpa

Barnrättslagen som trädde ikraft den 1 januari i år & som innebär att Barnkonventionen numera är svensk lag. 

Anna är specialiserad på att företräda barn & unga vuxna som är utsatta för brott som målsägandebiträde och

särskild företrädare. Även unga som är omhändertagna enligt LVU.

www.advokatekvall.se

079-077 83 85

kontakt@advokatekvall.se
Copyright @ All Rights Reserved