Medlemssida

TILLSAMMANS MOT VÅLD I NÄRA RELATION

- En icke vinstdrivande kunskapssatsning

MEDLEMSSIDA

För att värna om våra medlemmars verksamheter har vi en särskild medlemssida till vilken bara våra medlemmar har tillgång. 


Vi kommer här att presentera mer verksamhetsspecifik information och ha möjlighet genom de koder som utfärdas för olika frågor i Mentimeter ha en dialog tills vi beslutar om huruvida vi ska ha en annan typ av hemsida där vi kan ha diskussionforum som är stängda. 


Syftet med nätverket är ju att vi tillsammans bidrar med kunskap- och erfarenhetsutbyte, inspiration, förmedling av platser till varandra vid fullbelagda boenden, gemensamma utbildningssatsningar och tips och råd i allmänhet. Något som vi glädjande nog har gjort i ett annat forum. 


Mellan nätverksträffarna är också förhoppingen att vi ska kunna arbeta lite med de frågor som vi har kommit överens om såsom exempelvis offentliga upphandlingar, dialog med Socialstyrelsen rörande kvalitetsindikationer i skyddat boende, samtal med politiker för att synliggöra vad vi står för med mera. 

Vi vill givetvis också har er input på vad ni önskar mer eller mindre av eller på ett annat sätt. 

Det är tillsammans som vi skapar detta nätverk. 
Copyright @ All Rights Reserved