Utbildningsdagen

TILLSAMMANS MOT VÅLD I NÄRA RELATION

- En icke vinstdrivande kunskapssatsning

UTBILDNING OCH MÖTESPLATS 2 APRIL ÅR 2020

Utbildningsdagen riktar sig främst till dig som är socialsekreterare och arbetar med våld i nära relation samt personal på skyddat boende oavsett driftsform (personal på kvinnojour, stiftelse, kommunala och privata skyddade boenden är alla välkomna). Vi ser dock flera fördelar med att målgruppen breddas varför du i din yrkesutövning som kommer i kontakt med våld i nära relation på annat sätt också är varmt välkommen. Vi tänker oss att utbildningsdagen utöver att vara en interaktiv dag mellan föreläsare och deltagare även blir en mötesplats och ett tillfälle att samverka. Då projektet inte är vinstdrivande har vi ansökt om ekonomiskt bidrag från Brottsofferfonden.

Preliminärt program

08.30-09.30   Registrering med kaffe och macka

09.00-09.10   Dagen inleds

09.10-09.50   Representant Katrin Cidrér från det nationella kompetensteamet hos Länsstyrelsen kommer och kortfattat presenterar deras uppdrag och arbete. 

09.50-10.30   Förmiddagsfika och mingel i mässhall

10.30-11.10     Advokat Christina Larsson från advokatbyrån Din advokat föreläser om hur socialsekreterare kan arbeta under utredningsprocessen och skriva utredningar som underlättar för våldsutsatta i framtida eventuella rättsprocesser.

11.10-11.20      Bensträckare med chokladbit

11.20-12.00    Workshop där vi kommer att diskutera de ämnen som avhandlats under förmiddagen. 

12.00-13.30    Lunch på egen hand

13.30-15.00    Maria Bauer föreläser om vilka utmaningar som ligger framför oss och berättar om sitt europeiska arbete och hur andra länder arbetar med våld i nära relation.

15.00-15.45   Eftermiddagsfika och mingel i mässhall

15.45-16.00   Avslutning

Pingstkyrkans lokaler i Eskilstuna, Smedjegatan 23.

Copyright @ All Rights Reserved